SHAPEMASTERS

Rekondičné stoly Shapemasters ponúkajú cvičenie, ktoré tvorí tzv. kruhový tréning, pozostávajúci z posilňovača nôh, brucha, hornej časti tela, zoštíhľovača pásu, stehien a na záver uvoľnenia celého tela. Svaly sa stávajú pevnejšie a pružnejšie, zvyšuje sa pohyblivosť, tvaruje sa postava. Jedná sa o zdravotné cvičenie, pri ktorom je telo nadľahčované silou zariadenia, podobne ako pri cvičení vo vode. Pri pravidelnom opakovaní sa upravuje krvná cirkulácia a zlepšuje sa držanie tela. Shapemasters – cesta k štíhlej línii! Návrat na služby