Akcie

CHRÁNENÉ  PRACOVISKO  SALUS -  aktuálne ponuky:

 

 

   

Permanentky majú platnosť 6 mesiacov a masáže

z nich môžu čerpať aj viaceré osoby.

 

 

 

všetky 10-vstupové permanentky sú so zľavou 10%,

20-vstupové so zľavou 20% a sú PRENOSNÉ

(- na jednu permanentku môžu chodiť aj viaceré osoby)

 

Zamestnávateľom ponúkame možnosť realizovania náhradného plnenia za nesplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so ZPS odoberaním našich služieb chráneného pracoviska ( §64a) alebo prenájom priestorov s využitím realizovania náhradného plnenia.

Taktiež poskytujeme firmám využitie zdrojov zo sociálneho fondu na regeneráciu zamestnancov zo širokej ponuky rekondično - relaxačných a rehabilitačných služieb.

V prípade záujmu o bližšie informácie alebo o kontaktovanie vášho zamestnávateľa nám prosím napíšte na adresu: salus@salusdca.sk