ŠKOLA PLÁVANIA A POTÁPANIA

Jedinečné zážitky prehlbujúce väzbu medzi rodičmi a deťmi „Plávanie“ dojčiat a batoliat = originálny program, ktorý hravou formou podporuje zdravie a všestrannú odolnosť detí už od ich útleho veku. Tým, že sa prenatálny vývoj uskutočňoval v plodovej vode, deti majú prirodzene rady vodu. Pri ponáraní využívame vrodený reflex zadržania dychu pod vodou, ktorý sa spontánne vytráca, preto je vhodné s plávaním začať čo najskôr ( už od 4. mesiaca veku dieťaťa ). Teplá voda kombinovaná s jemným cvičením zrelaxuje a stimuluje detský biorytmus. VPLYV PLÁVANIA NA VŠESTRANNÝ ROZVOJ DIEŤAŤA:
 • Aktívny pohyb vo vode výrazne napomáha psychomotorickému vývinu ( pohybovému a rozumovému učeniu ) dieťaťa, rozvoj fyzickej zdatnosti, koordinácii pohybov, rovnováhe ( stabilizačný výcvik na nestabilnej plošine na vodnej hladine )
 • Posilnením hrudného, brušného, chrbtového svalstva a svalstva končatín dochádza k správnemu zakriveniu chrbtice, predchádza sa chybnému držaniu tela
 • Plávanie má priaznivý vplyv na srdcovo-cievny systém a zlepšenie činností dýchacieho systému
 • Budovanie imunity, otužovanie organizmu ( kurzy dokázateľne redukujú chorobnosť detí a zvyšujú odolnosť voči škodlivým vplyvom prostredia )
 • Vplyv na upevňovanie hygienických návykov
 • Vplyv na socializáciu dieťaťa – silné emočné vyžitie dieťaťa, dieťa sa učí komunikovať a spolupracovať s ostatnými, sústrediť sa, rozvíjať svoje myslenie, tvorivosť a taktiež reč, získava sebadôveru, pocit slobody
 • Prehlbuje sa kladný citový vzťah RODIČ – DIEŤA ( vytvára sa puto dôvery a bezpečia )
 • Zlepšuje sa činnosť čriev a trávenia, posilnenie peristaltiky – prevencia brušných kolík – zníženie plynatosti – deti majú lepšiu chuť do jedla
 • Vplyv na spokojnosť dieťaťa – fyzická a psychická pohoda – v dňoch keď deti plávajú sú spokojnejšie, lepšie zaspávajú, spánok sa prehlbuje ( kvalitnejší spánkový rytmus )
 • Deti sa naučia nebáť sa vody, potápať sa, splývať, samostatne skákať do vody, základy plaveckých pohybov, koordinovať pohyby, orientovať sa pod vodnou hladinou – loviť, nové básničky, pesničky a hry s novými kamarátmi
 • Získavanie návykov smerujúcich k pravidelnému športovaniu a budovanie kladného vzťahu k pohybu od útleho veku
 • Pozitívny vplyv vody bol zaznamenaný aj u predčasne narodených, handicapovaných a hyperaktívnych detí ( s ľahkou mozgovou dysfunkciou, so svalovou hypotóniou alebo hypertóniou ) …
KURZOM PLÁVANIA SPESTRÍTE PROGRAM NIELEN SEBE ALE AJ BÁBÄTKU, VAŠE DIEŤA PORASTIE AKO Z VODY A BUDE ZDRAVÉ AKO BUK !!! ORGANIZAČNÉ, HYGIENICKÉ A BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE ČLENOV KURZU „PLÁVANIA“ DETÍ S RODIČMI: CIELE: - všestranný rozvoj dieťaťa, -    podporovanie psychomotorického ( pohybového a rozumového ) učenia, -    posilnenie svalového aparátu a tým lepšieho držania tela, -    rozvoj zdravotnej odolnosti, otužovanie organizmu, -    upevnenie sily, výdrže a hygienických návykov, -    zoznámenie sa s vodným prostredím, zníženie plynatosti čriev, -    rozvoj sociálneho správania sa v kolektíve, -    fyzická a psychická pohoda dieťaťa, lepší spánok. ZO SEBOU SI TREBA PRINIESŤ: -          potvrdenie od lekára, že je dieťa zdravé a môže absolvovať kurz, -          čisté prezuvky vhodné do vlhkého prostredia ( gumové, penové ), nakoľko chodiť bosí je v zariadení zakázané! -          vypraté a vysušené plavky pred každým plávaním pre rodiča, priliehavé plavky alebo plienky do vody pre dieťa, ( plienky všetkých veľkostí sú k dispozícii na recepcii – 1 ks za 0,70 € ), -          uteráky (príp. osušku, župan alebo tričko), -          kúpaciu čiapku a plavecké okuliare (pri ponáraní), štipec na vypnutie dlhých vlasov, -          obyčajné mydlo; pred vstupom do bazéna je používanie sprchových gélov zakázané! -          potreby na prebalenie, sprchovanie a upravenie dieťaťa (hrebeň, vatové tyčinky ...), -          pitie a jedlo pre dieťa (príp. osobné hračky, ktoré je možné použiť v aklimatizačnej miestnosti, ale nie v priestoroch bazéna, nakoľko všetky hračky v bazéne sú dezinfikované). VSTUP DO CENTRA: -          na plávanie prichádzajte 20 minút pred zahájením lekcie, -          každé dieťa musí ísť do bazéna v sprievode jedného rodiča, príp. rodičom poverenej dospelej osoby, -          v priestoroch centra sa deti nesmú pohybovať bez plienok a bez sprievodu dospelej osoby, -          treba dávať pozor na pošmyknutie na podlahe, na ostré hrany, aby deti neutekali – zvýšenie opatrnosti voči pádom! VSTUP DO ŠATNE, SPRCHY A BAZÉNA: -          osobné veci si odložte do uzamykateľných skriniek, -          ešte pred osprchovaním treba použiť toaletu ( nočník po použití vylejte do WC a vypláchnite ), -          najskôr sa osprchuje rodič – dôkladné osprchovanie celého tela bez plaviek, klasickým mydlom je dôležité, aj keď sa rodič pred odchodom na plávanie osprchoval doma!!! (proces potenia, mikroflóra na genitáliach, odumreté kožné bunky nachádzajúce sa na koži aj na oblečení), -          po osprchovaní sa osušte, prepláchnite plavky vodou a oblečte si ich, -          väčšie deti sa sprchujú spolu s rodičmi, -          pri sprchovaní menších detí Vám poradí inštruktorka, dávajte pozor na klzké telo namydleného dieťaťa, -          osprchovanie dieťaťa zakončite letnou vodou, -          dieťa osušte a ihneď oblečte do priliehavých plaviek obopínajúcich stehná a bruško, alebo mu nasaďte čistú plienku, -          na šatniach a v miestnosti s bazénom pomaly a opatrne otvárajte a zatvárajte dvere, -          do bazéna vstupujte až na pokyn inštruktorky, vždy 1 rodič k 1 dieťaťu, -          nenechávajte deti samostatne chodiť po okraji bazéna a skákať do vody zo stoja – hrozí nebezpečenstvo úrazu!!! -          po plávaní sa osprchujte mydlom a letnou vodou a presuňte sa do aklimatizačnej miestnosti, príp.baru, -          v šatni prosím zanechajte po sebe poriadok! -          rodičia sú zodpovední za svoje dieťa! ( v priestoroch celej prevádzky nenechávajte deti nikdy bez dozoru, dávajte na ne nepretržite pozor, v prípade potreby sa vzdialiť využívajte ohrádku k zaisteniu dieťaťa, alebo požiadajte personál o dozor dieťaťa ). POBYT V BARE A V AKLIMATIZAČNEJ  MIESTNOSTI ( V HERNI ) : -          v bare máte možnosť zakúpenia osviežujúcich nápojov pre deti i pre rodičov, -          konzumovanie potravín je dovolené  len v priestoroch baru, dojčenie je dovolené kdekoľvek, -          je potrebné rešpektovať a dodržovať aklimatizačný pobyt (v zimných mesiacoch znižuje riziko ochorenia dieťaťa), ktorý trvá cca. 30 minút po návšteve bazéna; v herni, ktorá sa nachádza vedľa bazéna sa deti môžu pohrať s hračkami, vstupujte do nej vždy OSUŠENÍ ( dieťa aj rodič )! FINANCIE:  -  kurz trvá 1 mesiac, zahŕňa 8 metodicky pripravených lekcií, -    dĺžka 1 lekcie je 30 – 45 minút ( podľa veku a pokročilosti dieťaťa ), -    frekvencia lekcií (kvôli krátkodobej pamäti detí do jedného roka) je dvakrát týždenne, -    cenu kurzu: 66 € pre dvoch účastníkov – rodiča a dieťa treba uhradiť min.14 dní vopred, -    ZĽAVY: 60 € ak je dieťa poistené vo VšZP,  55 € po absolvovaní tretieho kurzu, 50 € po absolvovaní šiesteho kurzu, 50 € / 1 dieťa ak máte dvojičky... V prípade, že dieťa ochorie poskytujeme možnosť náhrady dvoch lekcií; vyžadujeme písomné vyjadrenie lekára o chorobe. Absenciu je potrebné ohlásiť telefonicky na recepcii minimálne 1 deň vopred, v opačnom prípade každá včas neodhlásená lekcia prepadá. Vrátenie kurzovného neposkytujeme, avšak pri jeho nevyhnutnom zrušení po odpočítaní sumy za absolvované, príp. neospravedlnené lekcie je možnosť po dohode zostávajúcu sumu v plnej výške využiť maximálne do jedného mesiaca na iné služby poskytované v našom centre. V prípade, že sa  plávania nezúčastníte viac ako 2 týždne (4 lekcie) bez ohlásenia, kurz sa považuje za prepadnutý. Zakúpením kurzu a podpisom záväznej prihlášky potvrdzujete,že ste sa zoznámili s prevádzkovým poriadkom, súhlasíte s ním a budete sa ním riadiť. RODINNÉ PLÁVANIE: -     ide o samostatné plávanie rodičov s deťmi – bez inštruktorky, -     objednať sa môžete na recepcii, vždy keď neprebiehajú kurzy plávania, -     prenájom bazéna na 50 min. je 2,50 € / 1 osoba, ( za osobu sa počíta aj dieťa ). HYGIENA: -          dodržiavanie hygieny  je nevyhnutnou súčasťou každej návštevy v našom centre, -          prevádzku pravidelne dezinfikujeme, náš personál minimálne 3x denne sleduje potrebné parametre vody, -          používame systém zdravého ošetrovania bazénovej vody - úprava vody touto technológiou spočíva v pridaní prírodnej morskej soli do vody, čím získame mierne slanú vodu, ktorá je prirodzene antiseptická a likvidujúca mikroorganizmy, -           kvalita vody je tým zabezpečovaná namiesto priameho dávkovania chlóru (čo sa v našom bazéne vôbec neaplikuje) elektrolýzou soli obsiahnutej vo vode. V procese elektrolýzy vznikajú ďalšie účinné a vzácne sanitačné látky a to kyslík a ozón, ktoré v súčinnosti zabezpečujú najvyššiu kvalitu vody bez akýchkoľvek vedľajších negatívnych účinkov na detský organizmus. Dôležité: je zakázaný vstup pod vplyvom alkoholu, s infekčnými ochoreniami, prenosnými kožnými chorobami a hnačkou. Svojím prístupom a dodržiavaním všetkých hygienických zásad ovplyvníte príjemné, čisté prostredie, ktoré je nevyhnutné pre zdravie dieťaťa a spokojnosť všetkých zákazníkov. ADRESA:    Relaxačné centrum SALUS, Bratislavská 445, Dubnica nad Váhom, tel. 042 / 442 00 35 ( recepcia ),   www.salusdca.sk Objednávky a bližšie informácie o kurzoch získate priamo v centre, alebo na t. č. 0948 277 299. Svojou dobrou náladou, o ktorú sa snaží aj náš personál prispejete ku psychickej pohode Vášho dieťatka. Prajeme Vám veľa pekných zážitkov a príjemných chvíľ prežitých v našom centre. Návrat na služby